На сторінці "Бібілотечна скарбниця" можна прочитати електронний варіант журналу "Бібліотечна планета" та знайти іншу корисну інформацію

субота, 31 січня 2015 р.

Информация в Интернете: эффективный поиск

Поиск в Интернете не сводится к вводу запроса в поисковике. Простым запросом трудно найти сайты с нужной информацией, потому что число сайтов, выводимых на запрос, будет громадным. Для эффективного поиска потребуются определенные знания…

 

понеділок, 19 січня 2015 р.

Правила электронной переписки

В настоящее время электронная переписка является самым популярным и доступным способом общения в сети Интернет.
Электронная почта – средство связи между людьми, и без правил вежливости здесь не обойтись.
Каждое письмо – это наша визитная карточка и отражение деловой позиции.

И если для нас важно, чтобы эта визитная карточка выглядела достойно, а деловая позиция способствовала комфортности и продуктивности общения, тогда знание основных правил хорошего тона и следование им в ежедневной переписке – важнейшее условие успеха.

Правила электронной переписки: метод. рек. / Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского; отд. электрон. библ.-библиогр. информ.; регион. тренинг. центр; [подгот. О.А. Булгакова, компьют. набор. О.А. Булгакова; отв. за вып. Т.Н. Полянко]. – О., 2014. – 11 с.

Тренінг як інноваційнв форма підвищення кваліфікації

Швидке оновлення та високий динамізм бібліотечного середовища роблять важливими такі якості бібліотечних працівників, як професійна мобільність, уміння швидко переучуватись і здобувати нові знання, витримувати психічне та інформаційне навантаження. Тому дуже важливо переглянути систему підвищення кваліфікації бібліотекарів, використовувати нові, більш активні форми навчання.

Однією з таких форм є тренінг.Як використовувати інноваційні форми підвищення кваліфікації : експрес-консультація / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2014. – 8 с. – 15×21. – 40 прим.: б.ц. – (Серія "Методичний консультант").

Краєзнавчі огляди-конкурси в бібліотеках Одеської області 2013-2014 рр.

2013 року управлінням культури Одеської обласної  державної адміністрації та обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М.С. Грушевського було започатковано проведення обласного огляду-конкурсу "Спільна діяльність бібліотек, клубних закладів і краєзнавчих музеїв області як шлях патріотичного виховання".
Конкурс було спрямовано на досягнення головної мети – консолідації зусиль бібліотек, клубних закладів, краєзнавчих музеїв та інших закладів культури задля виховання в суспільстві поваги до народних традицій, звичаїв, фольклору, культури, "історії малої батьківщини", з чого і починається виховання патріотизму, духовності, культурного розвитку людини в загальнолюдському розумінні.


Не менш значною метою огляду-конкурсу краєзнавчої діяльності названих закладів культури було:
  • підвищення рівня краєзнавчої роботи до сучасних вимог;
  • привернення уваги територіальних органів влади, самоврядування та ЗМІ до проблем краєзнавства;
  • розвиток партнерства бібліотек, клубних закладів і музеїв у виконанні державних завдань патріотичного виховання.


Проведення конкурсу виявило нові тенденції підвищення рівня діяльності і розвитку постійного партнерства закладів культури регіону. Спільне планування і підготовка масових заходів, робота по популяризації еколого-краєзнавчих та історико-культурних особливостей рідного краю, надбань писемної культури та місцевої літератури, сприяли підвищенню  авторитета галузі серед населення та створенню позитивного іміджу.

Краєзнавчі огляди-конкурси в бібліотеках Одеської області 2013-2014 рр. : довідка за підсумками : аналіт. довідка / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. О. Л. Попова ; комп’ют. набір О. Л. Попова ; оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2014. – 8 с. – 15×21. – 40 прим. : б.ц.


Документи на мовах національних меншин в краєзнавчій діяльності бібліотек

Проблеми збереження і підтримки культур національних меншин є дуже важливими для багатонаціональної Одещини, а гарантування вільного розвитку національних мов і права мовного самовизначення – першочерговим завданням мовної політики в нашому регіоні.
Особливу роль в сприянні розвитку мов національних меншин, всебічному вивчення краю, формуванню національної свідомості, вихованню поваги до історії і культури народів відіграють бібліотеки. Базою для цієї діяльності є краєзнавчі фонди, до складу яких входить основна частина документів мовами національних меншин.

З метою вивчення етнічного складу населення, наявності, збереження і використання документів мовами національних меншин в бібліотеках Одеської  області в 2013 р. було проведено соціологічне дослідження «Документи на мовах національних меншин в краєзнавчій діяльності бібліотек». Дослідження дало змогу провести порівняльний аналіз статистичних показників національного складу населення та мовної складової фондів ЦБС регіону, вивчити стан використання документів мовами національних меншин в краєзнавчій діяльності бібліотек, виявити проблеми та позитивний досвід у даному напрямі. Дослідження проводилося методом анкетування. Наявність краєзнавчих документів в фондах бібліотек-філій виявлено шляхом відбору на полицях і підрахунку.

Документи на мовах національних меншин в краєзнавчій діяльності бібліотек : аналіт. довідка / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Т. Г. Ковалькова ; комп’ют. набір Н. П. Маловік; оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2014. – 8 с.

Діяльність бібліотек Одещини в рік 200-річчя Т.Г. Шевченка

В 2014 році Українська бібліотечна асоціація виступила з пропозицією відзначити 200-річчя Т.Г. Шевченка  у форматі, який додасть святу дійсно всеукраїнського масштабу. Свій внесок відзначають бібліотеки Одеської області, які досягли головної мети: засобами книги і мистецтва сприяти читачам в зрозумінні ролі Т.Г. Шевченка щодо розвитку національної самосвідомості, захисту свободи і незалежності вітчизни, виховання любові та поваги  до традицій українського народу.

Діяльність бібліотек Одещини в рік 200-річчя Т.Г. Шевченка: з досвіду роботи : дайджест / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. О. Л. Попова ; комп’ют. набір О. Л. Попова ; оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2014. – 12 с.четвер, 8 січня 2015 р.

Социальный портрет читателя областной библиотекиНа протяжении 2006-2012 годов в ОУНБ проводилось комплексное социологическое исследование «Социальный портрет читателя областной библиотеки», актуальность которого обусловлена изменениями в жизни общества, которые находят свои отображения и в сфере чтения.

Про роботу бібліотек Одеської області, спрямовану на інформування та популяризацію літератури щодо протидії торгівлі людьми

Серед найголовніших порушень прав людини в сучасному світі актуальним є злочин, який має багато назв – «біле рабство», «торгівля людьми», «контрабанда людьми». За оцінками експертів щорічно 1-2 млн. людей стають «живим товаром». Наприкінці ХХ сторіччя з його проявами зіткнулась і Україна.
З метою протидії торгівлі людьми Україна послідовно вживає заходів щодо розширення законодавчої бази з питань захисту жертв і покарання работоргівців.
21 березня 2012 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову за №350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року».

Бібліотеки Одеської області приймають активну участь в реалізації цієї програми як доступні довідково-інформаційні та просвітницькі центри, як дійові учасники процесу формування світогляду населення.

Представляємо аналітичну довідку "Про роботу бібліотек Одеської області, спрямовану на інформування та популяризацію літератури щодо протидії торгівлі людьми".