На сторінці "Бібілотечна скарбниця" можна прочитати електронний варіант журналу "Бібліотечна планета" та знайти іншу корисну інформацію

вівторок, 5 червня 2018 р.

Атестація бібліотечних працівників


Атестація бібліотечних працівників - процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня.
Шляхом атестації здійснюється підтвердження кваліфікації працівників – визначення відповідності професійних знань, умінь і навичок працівників установленим законодавством вимогам і посадовим обов’язкам.


Проведення атестації бібліотечних працівників регулюється Законом України Про професійний розвиток працівників від 12.01.2012 р. № 4312-VI та наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44 Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури.

Проведення атестації - право роботодавця.
Атестацію проводитимуть не частіше ніж раз на три роки.
Рішення роботодавця про проведення атестації оформлюється наказом, яким також затверджуються: положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації.
Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором.
Перелік осіб, які не підлягають атестації, включає:
  • працівників, які відпрацювали на відповідній посаді менше року;
  • вагітних жінок;
  • осіб, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
  • одиноких матерів або одиноких батьків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
  • неповнолітніх;
  • осіб, які працюють за сумісництвом.

Колективним договором можуть установлюватися й інші категорії працівників, які не підлягають атестації.
Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу первинної профспілкової організації. При цьому, безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії.
Перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з відповідним профспілковим органом і доводиться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку.
Атестаційна комісія має повноваження приймати рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі, яке доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття.
Рішення атестаційної комісії приймається лише відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні комісії. Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу. Водночас про рішення атестаційної комісії працівника та керівника закладу культури мають повідомити протягом трьох днів після його прийняття.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Спасибо за интерес к нам!